f Giống như các trang web | omegle; các trang web như omegle

Tinychat

Tinychat đã đưa ra một chiều hướng hoàn toàn mới để cuộc nói chuyện. Tất cả các cuộc gọi sẽ được chôn trong hệ thống. Omegle giống như, Trang web này là chính xác những gì bạn đang tìm kiếm. Từ giờ trở đi, bạn sẽ không bao giờ ở một mình. Dù bạn ở đâu, và